تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت مترو 2021

دانلود پاورپوینت مترو 2021

دانلود پاورپوینت مترو 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت مترو

توضیحات:
فایل پاورپوینت مترو،در حجم 40 اسلاید قابل ویرایش.
بخشی از متن:
ایده احداث مترو اولین بار بطور جدی در کشورهای انگلستان و آلمان مطرح شد که این ایده اولیه به این صورت بود که دو ایستگاه اصلی راه آهن در دو سوی شهر توسط یک محور زیرزمینی به هم متصل شود.ـ اولین طرح : سال ۱۸۶۳ میلادی در شهر لندن بود که یک قطار زیرزمینی به کمک نیروی لوکوموتیو بخاری، مسافران را جابجا می کرد.ـ در سال ۱۸۹۰ میلادی در شهر برلین اولین قطار زیرزمینی که به کمک الکتریسیته حرکت می کرد، به کار افتاد.ـ اولین مترو در آسیا در سال ۱۹۲۷ میلادی در ژاپن مورد بهره برداری قرار گرفت.ـ در آمریکا اولین مترو در سال۱۸۹۲ میلادی در شهر شیکاگو ساخته شد که بیشترین مسیر آن روی زمین احداث شد.ـ اولین مترویی که مسیر حرکت آن کاملاً در زیرزمین قرارداشت در شهرهای بوستن در سال۱۸۹۷ میلادی و نیویورک ۱۹۰۴ میلادی ساخته شدند.
فهرست مطالب:
مترو در جهان
پدافند عامل و غیر عامل 
پدافند غیر عامل
مواردی از پدافند غیر عامل در جهان 
سوئیس
کره شمالی 
نتایج دفاع غیرعامل 
روش های برق رسانی به مترو
ریل سوم
مزایا
معایب
شبکه بالاسری
مزایا
معایب
مترو در ایران و اهواز
مقدمه 
مشخصات خط یك 
مشکلات قطار شهری 
عکس هایی از مترو اهواز
این فایل با فرمت پاورپوینت در 40 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

توضیحات:فایل پاورپوینت مترو،در حجم 40 اسلاید قابل ویرایش.
بخشی از متن:ایده احداث مترو اولین بار بطور جدی در کشورهای انگلستان و آلمان مطرح شد که این ایده اولیه به این صورت بود که دو ایستگاه اصلی راه آهن در دو سوی شهر توسط یک محور زیرزمینی به هم متصل شود.ـ اولین طرح : سال ۱۸۶۳ میلادی در شهر لندن بود که یک قطار زیرزمینی به کمک نیروی لوکوموتیو بخاری، مسافران را جابجا می کرد.ـ در سال ۱۸۹۰ میلادی در شهر برلین اولین قطار زیرزمینی که به کمک الکتریسیته حرکت می کرد، به کار افتاد.ـ اولین مترو در آسیا در سال ۱۹۲۷ میلادی در ژاپن مورد بهره برداری قرار گرفت.ـ در آمریکا اولین مترو در سال۱۸۹۲ میلادی در شهر شیکاگو ساخته شد که بیشترین مسیر آن روی زمین احداث شد.ـ اولین مترویی که مسیر حرکت آن کاملاً در زیرزمین قرارداشت در شهرهای بوستن در سال۱۸۹۷ میلادی و نیویورک ۱۹۰۴ میلادی ساخته شدند.
فهرست مطالب:مترو در جهانپدافند عامل و غیر عامل پدافند غیر عاملمواردی از پدافند غیر عامل در جهان سوئیسکره شمالی نتایج دفاع غیرعامل روش های برق رسانی به متروریل سوممزایامعایبشبکه بالاسریمزایامعایبمترو در ایران و اهوازمقدمه مشخصات خط یك مشکلات قطار شهری عکس هایی از مترو اهواز
این فایل با فرمت پاورپوینت در 40 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

 

دانلود پاورپوینت مترو 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا