تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت زنجیره تامین حلقه بسته 2021

دانلود پاورپوینت زنجیره تامین حلقه بسته 2021

دانلود پاورپوینت زنجیره تامین حلقه بسته 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت زنجیره تامین حلقه بسته مناسب ارائه درس برنامه ریزی تولید

 

زنجیره تأمین تكنيكي است كه از هدر رفتن انرژي، زمان و منابع قبل از بروز خطا در آينده، جلوگيري مي كند.

اصلي ترين اين خطاها، خطاهاي نيروي انساني است. در اكثر موارد خطاهاي غيرعمدي نيروي انساني موجب بروز صدمات و هدر رفتن منابع مي شود. اگر بتوان با تكنيكهايي باعث كاهش متغيرها در فرآيند و كاهش خطاهاي نيروي انساني شد، در واقع بازده نيروي انساني بيشتر تحت كنترل خواهد بود.

سيستمي است كه از هدر رفتن انرژي، زمان و منابع قبل از بروز خطا در آينده، جلوگيري ميكند.

اساس بر احترام به ذكاوت و هوش كارگران مبتني است. با حذف كارهاي تكراري و فعاليتهايي كه وابسته به حافظه و احتياط هستند، وقت و فكر كارگران را آزاد ميكند تا آنها بتوانند وقت خود را به انجام فعاليتهاي ارزش آفرين اختصاص دهندو نيز اگر در مبحث ايمني از آن استفاده شود باعث كاهش  حوادث شغلي نيز ميشود.

 

مباحث بررسی شده در پاوپوینت شامل :

    تعاریف
    عوامل ايجاد كننده خرابيها
    چگونگي اجراي Mistake  proof
    گامهاي اصلي اجراي سيستم ضد خطا سازي
    تجزيه و تحليل عوامل شكست و آثار آن با ، خطا ناپذير سازي
    سنسورهاي مورد استفاده در سيستم
    چه كسي مي تواند آن را توسعه دهد؟
    منابع و مأخذ

دانلود پاورپوینت زنجیره تامین حلقه بسته 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا