تکنولوژی

کامپیر24 | بیش از یک میلیون بار از تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های “گنج” استفاده شد

کامپیر24 | بیش از یک میلیون بار از تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های “گنج” استفاده شد

کامپیر24 | بیش از یک میلیون بار از تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های “گنج” استفاده شد

به گزارش ایسنا، بر پایه فصل سوم «آیین‌نامه ثبت و اشاعه پیشنهادها، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آن‌ها» (شماره ۱۹۵۹۲۹/و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶)؛ دسترسی آزاد و رایگان به تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها (پارسا) در پایگاه اطلاعات علمی ایران «گنج» (به نشانی GANJ.IRANDOC.AC.IR)، از سال ۱۳۹۵ و با پرچم‌داری دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های وزارت علوم آغاز شد. بر پایه این آیین‌نامه، اطلاعات کتاب‌شناختی، چکیده و ۲۰ برگ نخست هر پارسا؛ بی‌درنگ پس از ثبت در ایرانداک در دسترس همگان گذارده می‌شوند. در همین چارچوب نیز دسترسی آزاد و رایگان به تمام‌متن پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد پس از ۱۸ ماه و رساله‌های دکتری پس از ۳۰ ماه از زمان دفاع، برای همگان در «گنج» فراهم شد. کاربران می‌توانند در هر هفت روز،‌ پنج پارسا را دریافت (دانلود) کنند.

بر این پایه، در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰، دسترسی رایگان به تمام‌متن ۵۳۷ هزار و ۹۱۵ پایان‌نامه کارشناسی ارشد و ۶۱ هزار و ۶۳۵ رساله دکتری در «گنج» فراهم بود. در این سال تحصیلی، تمام‌متن ۲۸۶ هزار و ۹۶۹ پایان‌نامه و ۲۲ هزار و ۲۵۲ رساله را ۲۸۵ هزار کاربر، بیش از یک میلیون بار دریافت کردند.

جدول زیر گنجینه‌های پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) و آمار دریافت آن‌ها را در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ نشان می‌دهد.

شمار و میانگین دریافت تمام‌متن پارساها در چهار سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در جدول زیر آمده‌اند. در این سال‌ها، تمام‌متن پارساها، روی هم بیش از چهار میلیون و ۷۰۰ هزار بار دریافت شده‌اند.

بیش از یک میلیون بار از تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های "گنج" استفاده شد

* دسترسی به تمام‌متن پارساها از یکم دی تا پایان سال ۱۳۹۹ شدنی نبود.

شمار دریافت تمام‌متن پارساها در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ برای هفت گروه آموزشی در جدول زیر آمده است. همان‌گونه که در این جدول دیده می‌شود، بیشترین پارساهای دریافت شده برای گروه آموزشی علوم انسانی بوده‌اند.

بیش از یک میلیون بار از تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های "گنج" استفاده شد

کاربران در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰، تمام‌متن پارساهای ۴۷۴ مؤسسه را دریافت کرده که بیشترین آن‌ها از دانشگاه تربیت مدرس بوده‌اند. دانشگاه‌های آزاد اسلامی (تهران مرکزی)، فردوسی مشهد، علامه طباطبائی و تبریز نیز در جایگاه‌های دوم تا پنجم هستند. شمار دریافت تمام‌متن پارساهای ۱۰ مؤسسه نخست در جدول زیر آمده است.

بیش از یک میلیون بار از تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های "گنج" استفاده شد

شمار دریافت تمام‌متن پارساها برای ۲۰ رشته نخست در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در جدول زیر آمده است. همان ‌گونه که این جدول نشان می‌دهد، بیشترین دریافت تمام‌متن پارسا برای رشته مدیریت بوده است و رشته‌های روان‌شناسی، علوم تربیتی، حقوق و الهیات و معارف اسلامی نیز در جایگاه‌های دوم تا پنجم هستند.

بیش از یک میلیون بار از تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های "گنج" استفاده شد

کاربران «گنج» تمام‌متن ۳۰۹ هزار و ۲۲۱ پارسا را در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دریافت کرده‌اند. جدول زیر ۲۰ پارسا (۱۷ پایان‌نامه و سه رساله) را نشان می‌دهد که کاربران بیش‌تر از دیگر پارساها دریافت کرده‌اند.

بیش از یک میلیون بار از تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های "گنج" استفاده شد

بیش از یک میلیون بار از تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های "گنج" استفاده شد

انتهای پیام

کامپیر24 | بیش از یک میلیون بار از تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های “گنج” استفاده شد 2021

لینک مطلب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا