تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی 2021

دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی 2021

دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی

 

فهرست مطالب :

فصل اول – برنامه ریزی آموزشی و درسی ( مفاهیم و نظریات)

فصل دوم – منابع اطلاعات برای برنامه ریزی درسی ( مبانی برنامه ریزی درسی)

فصل سوم – اطلاعات درباره جامعه

فصل چهارم – مبانی فلسفی برنامه ریزی درسی

فصل پنجم – اطلاعات درباره معرفت و دانش بشری

فصل ششم – طرح ریزی برنامه های درسی

فصل هفتم – انواع طرح های برنامه درسی

فصل هشتم – ارزشیابی برنامه های درسی

 

بخشی از متن پاورپوینت :

فصل اول – برنامه ریزی آموزشی و درسی ( مفاهیم و نظریات)

برنامه ریزی:

کار برنامه ریزی هم چنانکه یان تین برگن، مؤلّف کتاب«برنامه ریزی مرکزی» متذکّر شده است ، مشتمل است بر :
1ـ پیش بینی و آینده نگری است، و بنابراین سازمان برنامه ریزی باید به ابزارهای پیش بینی مجهز گردد.
2ـ مشخص کردن هدف ها و یاددادن محتوا به هدف هاست.
3ـ مشخص کردن هربرنامه ریزی مستلزم هماهنگی میان ابزارها ،عوامل و وسایل مختلف اجرای سیاست است.
برنامه:
مدرک یا سندی است شامل مجموعه از ارقام مربوط به هم که مطلوبترین توسعه را در طول یک دورۀ معین در آینده پیش بینی می کند.
به این اعتبـــار ، هدف برنامه ریزی آموزش و پرورش گسترش کمّی و کیفی آموزش و پرورش در طول یک دورۀ معیّن در آینده است .

 

نظام های عقلانی

برنامـه ریـزی آموزش وپرورش به عنوان یک نظــام عقلانـــی متضمّن طرح تصریح شده ای است که دربرگیرندۀ ترکیبی ازفعالیّتهای تحلیل نظام ها ، تحقیق عملیّات (که گاهی تحلیــل عملیـــات نیز نامیــده می شود)، و تکنولوژی است…

دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا