تحقیق و پروژه

دانلود مجموعه تست مدارهای الكتریكی 1 و 2 رشته مهندسی برق 2021

دانلود مجموعه تست مدارهای الكتریكی 1 و 2 رشته مهندسی برق 2021

دانلود مجموعه تست مدارهای الكتریكی 1 و 2 رشته مهندسی برق 2021

لینک دانلود محصول

 مجموعه تست مدارهای الكتریكی 1 و 2 رشته مهندسی برق 

 

 

در مدار زیر مقدار جریان  كدام است؟
1)              
    2) 
    3)          
    4) 
2- در مدار شكل زیر مقدار جریان نورتن و مقاومت نورتن به ترتیب چقدر است؟
    1)         2)  
    3)         4) 
3- در مدار شكل زیر تمامی مقاومت‌های شبكه بی‌نهایتی  هستند. مقاومت بین گره‌ی  و  كدام است؟
    1)              
    2) 
    3)          
    4) 
4- مدار معادل تونن دیده شده در سرهای  و  زیر كدام است؟ 
 
    1)        2)    
    3)       4)   
 
5- ولتاژ دو سر منبع جریان 3 آمپری چند است؟
    1) 28-
    2) 39-
    3) 39
    4) 28
6- معادل تونن مدار شكل زیر كدام است؟
1)         2) 
    3)         4) 
7- در مدار شكل زیرپاسخ پله‌ی دو سر خازن به چه صورتی خواهد بود؟
    1)          2) 
    3)         4) 
8- مقاومت معادل از دو سر  و  كدام است؟
    1)  
    2) 
    3) 
    4) 
9- در شبكه‌ی زیر  چقدر است؟
1)           
    2) 
    3)          
    4) 
10- جریان  نشان داده شده در شكل مقابل چند آمپر است؟
1)         2) 
    3)         4) 
 
– گزینه‌ی «1»    به علت تقارن مدار داریم كه نقاط  و  و نیز نقاط  و  هم‌پتانسیل هستند، پس می‌توان  را بر  و نیز  را بر  منطبق كرد و در این صورت مدار زیر حاصل می‌شود: هم‌چنین منبع جریان را می‌توانیم به‌صورت زیر تبدیل كنیم.    
2- گزینه‌ی «2»
         
برای محاسبه‌ی  (مقاومت تونن) منابع مستقل را حذف كرده و یك منبع تست می‌گذاریم، برای سادگی بهتر است مقاومت  را درنظر نگیریم و  را به‌دست آوریم و انتها جواب را با مقاومت  موازی كنیم: 
       

Pdfنوع فایل:

 

  سایز: 5.11mb

 

 تعداد صفحه:326

 

 

دانلود مجموعه تست مدارهای الكتریكی 1 و 2 رشته مهندسی برق 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا