تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان 2021

دانلود پاورپوینت تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان 2021

دانلود پاورپوینت تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان 2021

لینک دانلود محصول

پاورپوینت تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان

 

فهرست مطالب:
حوزه هاي مهم در مهندسي تاسيسات ساختمان
حوزه سيستم هاي مکانيکي و برقي ساختمان
سيستم هاي مکانيکي
سيستم هاي برقي
سيستم هاي بهره برداري از ساختمان
تاثير بر طرح ريزي فضا
تاثير بر طرح معماري          
شکل اولیه ساختمان
ارتفاع ساختمان و استفاده از فضا
ضرایب کارآیی ساختمان
نسبت خالص به ناخالص
نسبت کارایی کف
ضرایب هندسی
نسبت حجم به سطح
تاثیر بر هندسه ساختمان
نسبت مساحت به محیط
تاثیر بر هزینه ساخت
تاثیر ارتفاع ساختمان بر هزینه ساخت
تاثیر تاسیسات مکانیکی و برقی بر هزینه ساخت
تاثیر بر هزینه های بهره برداری
تاثیر بر طرح ساختمان بلند مرتبه
انرژی و تبدیل انرژی
استانداردهای طراحی بر مبنای انرژی
طرح های هماهنگ و پاسخگوی مسائل زیست محیطی
نمای معماری
ساختمان هماهنگ از لحاظ فنی
مشترک سازی سیستم

 

دانلود پاورپوینت تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا