تحقیق و پروژه

دانلود نقشه برداری 2021

دانلود نقشه برداری 2021

دانلود نقشه برداری 2021

لینک دانلود محصول

نقشه برداری


فصل اول

مقدمه

بخش اول: اندازه‌گیری فاصله به روش مستقیم

بخش دوم: اندازه گیری فاصله به روش غیرمستقیم

فصل دوم

مقدمه:

بخش اول: ترازیابی باز

بخش دوم: ترازیابی بسته

فصل سوم:

مقدمه:

موضوع: پیمایش


مقدمه:

ما در این فصل اندازه‌گیری فاصله را انجام می دهیم كه به روش‌های مختلفی انجام خواهد شد كه یكی از این دو روش اندازه‌گیری فاصله به طور مستقیم خواهد بود و روش دیگر اندازه‌گیری فاصله به روش غیر مستقیم (بدون شیب) خواهد بود. در روش اندازه‌گیری فاصله به روش غیرمستقیم (بدون شیب كمر كارمان راحت‌تر و سریع‌تر انجام خواهد شد چون وسایل اندازه گیری فاصله استفاده از دوربین تئودولیت است كه در این آزمایش ما زمینی را كه بدون شیب است را انتخاب می كنیم و دوربین خود را در آنجا مستقر می كنیم كه مستقر كردن دوربین نیز با استفاده از اصول و قوانین خاصی انجام می شود كه در شرح آزمایش توضیح خواهیم داد و بعد شاخص را در محل مربوطه ممستقر خواهیم كرد و وقتی كه داخل دوربین را نگاه كنیم تار بالا و پایین را مشاهده خواهیم كرد كه اختلاف آن دو می تواند با به كار بردن در فرمول مورد نظر جواب اصلی را به ما بدهد كه در این آزمایش تنها وسایل مهم ما همان دوربین تئودولیت و شاخص است و در كار عملی دیگر كه به روش اندازه‌گیری فاصله به طور مستقیم است با استفاده از وسایل اندازه‌گیری ساده مثل متر – زنجیر مساحی و ژالون خواهد بود كه این روش هم زمان بیشتر و هم كار خسته كننده‌تر خواهد بود و در آخر كار مقدار اختلاف اندازه‌‌گیری وسایل را بدست می آوریم.

كار علمی (1)

موضوع: اندازه‌گیری فاصله به روش مستقیم

وسایل مورد نیاز: ژالون، زنجیر مساحی، متر فلزی یا پارچه‌ای، دفترچه یادداشت، گچ.

مراحل كار:

1- امتدادگذاری      2- علامت‌گذاری  3- اندازه‌گیری توسط وسایل مختلف

4- قرائت  5- یادداشت          6- محاسبه اختلاف

شرح كار:

در مرحله اول دو نقطه‌ای كه می خواهیم فاصله آن را بدست بیاوریم و اندازه‌گیری كنیم باید با استفاده از گچ آن دو نقطه را علامت گذاری كرده تا فاصله‌ای كه می خواهیم بدست بیاوریم از این لحاظ دقیق باشد و اگر این كار علامت‌گذاری را سرسری بگیریم در مسافت‌های طولانی می بینیم كه جوابی كه بدست آوردیم كاملاً نادرست است و بعد از علامت  گذاری، روی علامت‌ها ژالون‌ها را قرار می دهیم كه مستقر كردن ژالون‌ها با فاصله های مختلف بستگی به طول مسافت ما دارد كه از چه تعداد ژالون استفاده كنیم و وقتی كه ژالون‌ها را مستقر كردیم با استفاده از یكی از وسایل اندازه گیری مثل متر اندازه‌گیری خود را شروع می كنیم و باید دقت كنیم كه سر متر را دقیقاً روی نقطه علامتگذاری بگذاریم

دانلود نقشه برداری 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا