تحقیق و پروژه

دانلود تست هوشی گودیناف (آدمک) 2021

دانلود تست هوشی گودیناف (آدمک) 2021

دانلود تست هوشی گودیناف (آدمک) 2021

لینک دانلود محصول

تست هوشی گودیناف (آدمک)

سال 1926 ابداع کرده است و در سال 1926 هم ارائه شد.

این آزمون از 3 ساله تا 18 سالگی معتبر است بنا به گفته خود خانم گودنیاف

به هر یک از قسمتهای کشیده شده که زیر توضیح آن می آید بر طبق دستور عمل یکنفره تعلق می گیرد و مجموعه نمره از 50 بیشتر نمی شود.

دانلود تست هوشی گودیناف (آدمک) 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا