تحقیق و پروژه

دانلود پرسشنامه باورهای كاریابی 2021

دانلود پرسشنامه باورهای كاریابی 2021

دانلود پرسشنامه باورهای كاریابی 2021

لینک دانلود محصول

پرسشنامه باورهای كاریابی

این پرسشنامه توسط صالحی 1384 طی پژوهشی ساخته شده است كه شامل 13 سوال است كه سوالات 10،9،8،5،4،3،2،1 و11دارای5 گزینه با نمره های كاملا موافق=5 ، موافق=4 ، به طور متوسط موافق=3 ،مخالف =2 كاملا مخالف=1 می باشد.

دانلود پرسشنامه باورهای كاریابی 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا