تحقیق و پروژه

دانلود مبانی نظری سرشت و منش 2021

دانلود مبانی نظری سرشت و منش 2021

دانلود مبانی نظری سرشت و منش 2021

لینک دانلود محصول

مبانی نظری سرشت و منش (فصل دوم تحقیق)


مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

نوع فایل:wordوقابل ویرایش

نظریه سرشت


کلونینجر (1986) کار خود را روی ساختار شخصیت شروع کرد که یک مدل عمومی از تفاوت های موجود در بیماران با اختلال جسمی سازی و اختلال اضطراب عمومی را ارائه دهد. او مشاهده کرد که بیماران با اضطراب جسمانی دارای ویژگی های شخصیتی تکانشور- پرخاشگر هستند در حالی که بیمارانی که دارای اضطراب شناختی یا ذهنی فراگیر هستند، ویژگی شخصیتی وسواسی- اجباری را نشان می دهند.

قبل از این آیزنک با استفاده از پرسشنامه شخصیتی آیزنک (EPQ)[1] مشخص کرده بود که بیماران هیستریک[2] و بیماران دیگر دارای اضطراب جسمی[3] از تیپ شخصیتی روان نژند برون گرا[4] برخوردار هستند. در حالی که افراد روان نژند با اضطراب شناختی درون گرای روان نژند توصیف شده بودند (آیزنک و آیزنک، 1976؛ کُوز[5]، 2003).

کلونینجر یک مدل عمومی ارائه کرده است که شخصیت بهنجار و نابهنجار را مانند مدل آیزنک در بر می گیرد، اما مدل آیزنک را رد می کند و معتقد است که ابعاد برون گرا و درون گرای مدل آیزنک فقط جنبه های فنوتایپی[6] شخصیت را که قابل مشاهده هستند می سنجد و ساختارهای فنوتایپی و ژنوتایپی[7] همسان فرض می شوند. وی معتقد است که بُعد برون گرایی آیزنک از لحاظ ژنتیکی هتروژنوس[8] (ناهمگن) تلقی شده است. برون گرایی از نظر کلونینجر ترکیبی از ویزگی های تکانشوری و اجتماع آمیزی[9] می باشد که از لحاظ ژنتیکی مستقل از یکدیگر هستند (کُوز، 2003).

 

دانلود مبانی نظری سرشت و منش 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا