تکنولوژی

کامپیر24 | لزوم بازنگری آموزش پزشکی بر اساس شواهد علمی/باید جایگاه تحقیق و توسعه را تقویت کرد

کامپیر24 | لزوم بازنگری آموزش پزشکی بر اساس شواهد علمی/باید جایگاه تحقیق و توسعه را تقویت کرد

کامپیر24 | لزوم بازنگری آموزش پزشکی بر اساس شواهد علمی/باید جایگاه تحقیق و توسعه را تقویت کرد

به گزارش ایسنا، دکتر قناعتی در این بازدید پس از شنیدن گزارش عملکرد مرکز تحقیق و توسعه سیاست‌های دانشگاهی در نظام سلامت، این مرکز دانشگاه را به GPS دانشگاه تشبیه کرد و گفت: اگر دوستان کارشان را درست انجام دهند و نتایج پژوهش‌های آنان به صورت عملیاتی دربیاید؛  کمک می‌کند دانشگاه راه درست را بپیماید و به مقصود خود برسد.   

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، تمامی چالش‌های دانشگاه به لحاظ اجرایی و فنی را با استفاده از شواهد علمی تولید شده در این مرکز قابل بررسی دانست و گفت: آن‌چه به عنوان راهنما و دستورالعمل در این مرکز ارائه می‌شود، اگر مورد استفاده قرار گیرد، می‌تواند به ارتقای سطح دانشگاه کمک کند.

دکتر قناعتی بر توانمندسازی و افزایش نقش مرکز تحقیق و توسعه دانشگاه تاکید کرد و گفت: باید جایگاه R&D را تقویت کرد و به معاونان خود توصیه می‌کنم در فعالیت‌های خود از کمک این مرکز استفاده کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، پس از شنیدن اقدامات انجام شده در زمینه تدوین برنامه عملیاتی چهارساله دانشگاه، تاکید کرد: شیوه مدیریتی این دوره دانشگاه، مسطح است و معتقدم همه ارکان دانشگاه، خود را نسبت به یکدیگر متعهد بدانند. بر این اساس، برنامه عملیاتی چهار ساله دانشگاه را با برنامه‌های پیشین تطبیق دهید که در راستای تکمیل برنامه‌های قبلی باشد و موازی‌کاری نشود. همچنین این برنامه را برای همه گروه‌ها و اعضای هیئت علمی ارسال کنید و از آنان بخواهید نظرات خود را اعلام کنند که در صورت نیاز مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

دکتر قناعتی بر رصد و پایش سیستماتیک اجرای نتایج پروژه‌های این مرکز در واحدهای مختلف دانشگاه تاکید کرد و گفت: باتوجه به زحمات بسیاری که برای انجام هر پروژه متقبل می‌شوید، لازم است رصد کنید شواهد علمی تولید شده، تا چه اندازه در واحدها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در پاسخ به یکی از اعضای هیئت علمی مرکز که از وی خواست تصویر ذهنی خود را به عنوان رئیس بیان کند تا برمبنای آن برنامه‌های آینده‌نگر دانشگاه تدوین شود، گفت: هدف اصلی دانشگاه آموزش دانشجویان و نیروی انسانی توانمند است، براین اساس معتقدم آموزش پزشکی عمومی و سایر دوره‌ها باید بر اساس علم نافع و شواهد علمی، مورد بازنگری قرار گیرد.  

وی بر انجام پژوهش نافع و کاربردی تاکید کرد و گفت: تولید تکنولوژی‌های پیشرفته برایم اهمیت بسیاری دارد، با توجه به این‌که کشورمان بحران‌خیز است و عمدتاً در مسیر زنجیره تامین با چالش مواجه است، لازم است توانمندی تولیدات پیشرفته را به دست بیاوریم که نمونه آن تولید واکسن است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، بار دیگر بر مدیریت مسطح و تفویض اختیار لازم به واحدهای این دانشگاه تاکید کرد و گفت: برقراری عدالت برایم بسیار مهم است. اگر امکانات، عادلانه توزیع شود افراد می‌توانند راه خود را پیدا کنند و به پیشرفت مورد نظر برسند.  

دکتر قناعتی تفکر دینامیک را جزو اصول مدیریتی خود دانست و گفت: در تصمیم‌گیری بر سه اصل قاطعیت در اجرا، انعطاف‌پذیری در پذیرش اشتباهات و توجه به عنصر زمان در تصمیم‌گیری به‌هنگام تاکید دارم و معتقدم باید در دانشگاه نگاه آینده‌نگر داشته باشیم تا بتوانیم چالش‌های پیش‌رو را پیش‌بینی و با برنامه‌ریزی برطرف کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، در پایان سخنان خود، جایگاه دانشگاه را الگوسازی دانست و گفت: با توجه به جایگاهی که دانشگاه دارد، باید الگوهای خوب و تاثیرگذاری را ارائه دهیم.

دکتر اکبر فتوحی، رئیس مرکز تحقیق و توسعه سیاست‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در ادامه با اشاره به پیشینه این مرکز و نقشی که رئیس پیشین (دکتر مجدزاده)، در ایجاد آن داشته است، گفت: مرکز تحقیق و توسعه سیاست‌های دانشگاه، با هدف توسعه تصمیم گیری و سیاست‌گذاری آگاه از شواهد در سال ۱۳۸۵ در دانشگاه ایجاد شد.

دکتر فتوحی با اشاره به پروژه‌های متعددی که در این مرکز در حال انجام است و برخی تصمیم‌گیری‌های مهمی که در دانشگاه بر اساس مطالعات این مرکز انجام شده گفت: معاونت‌های دانشگاه پروژه‌هایی را به مرکز سفارش دادند که در حال پیگیری است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: برنامه عملیاتی دانشگاه در معاونت‌ها، دانشکده‌ها و بیمارستان‌ها در حال انجام است که پس از ارائه و بررسی در هیئت رئیسه دانشگاه، اعلام نهایی می‌شود. مطالعه ساختار ادارات تجهیزات پزشکی، بازنگری آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات علمی و برنامه توانمندسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه و بررسی شاخص‌های فرهنگی نمونه‌ای از پروژه‌های متعددی است که در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در این مرکز در حال پیگیری است.

دکتر فاطمه رجبی، معاون مرکز تحقیق و توسعه سیاست‌های دانشگاه در نظام سلامت، برنامه‌های این مرکز را تشریح کرد و درباره پروژه‌هایی که انجام و نتایج آن در دانشگاه، ابلاغ و اجرایی شده توضیح داد و گفت: این مرکز بر اساس ماموریت‌هایی که برای خود در نظر گرفته، شواهد علمی را برای مسائل مهم دانشگاه تدوین می‌کند.

بنابر اعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در ادامه هریک از اعضای هیئت‌علمی این مرکز، پروژه‌های در دست اقدام خود را توضیح دادند.

انتهای پیام

کامپیر24 | لزوم بازنگری آموزش پزشکی بر اساس شواهد علمی/باید جایگاه تحقیق و توسعه را تقویت کرد 2021

لینک مطلب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا