اخبار روز

کامپیر24 | کیهان:روسای دولتهای عراق و عربستان و امارات دست به دامن ایران شده اند

کامپیر24 | کیهان:روسای دولتهای عراق و عربستان و امارات دست به دامن ایران شده اند

کامپیر24 | کیهان:روسای دولتهای عراق و عربستان و امارات دست به دامن ایران شده اند

آنهایی هم که باقی ماندند مستأصل و درمانده دست به دامن جمهوری اسلامی شدند و به دنبال مذاکره و رابطه با ایران هستند تا از یک سو از توطئه‌های آمریکا و از سوی دیگر از خشم قدرت مقاومت در امان بمانند.

23302

کامپیر24 | کیهان:روسای دولتهای عراق و عربستان و امارات دست به دامن ایران شده اند 2021

لینک مطلب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا