تحقیق و پروژه

دانلود مقیاس خودکارآمدی والدگری دومکا (PSAM) 2021

دانلود مقیاس خودکارآمدی والدگری دومکا (PSAM) 2021

دانلود مقیاس خودکارآمدی والدگری دومکا (PSAM) 2021

لینک دانلود محصول

مقیاس خودکارآمدی والدگری دومکا (PSAM)

هدف: ارزیابی خودکارآمدی والدین

پرسشنامه خودکارآمدی والدگری توسط دومکا معرفی شده است .این پرسشنامه شامل 10 سوال است و پاسخ به این پرسشنامه طبق طیف لیکرت هفت درجه ای از 1 تا 7 امتیازبندی می شود.سوالات این پرسشنامه هم برای پدر و هم برای مادر قابل استفاده بوده و هدف از طرح این پرسشنامه بررسی و ارزیابی میزان خودکارآمدی والدگری در پدر و مادر می باشد.

تعریف مفهومی

تعریف عملیاتی

نمره گذاری پرسشنامه

 تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

روایی و پایایی

منبع

دانلود مقیاس خودکارآمدی والدگری دومکا (PSAM) 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا