تحقیق و پروژه

دانلود پرسشنامه اختلالات تغذیه اهواز AEDI 2021

دانلود پرسشنامه اختلالات تغذیه اهواز AEDI 2021

دانلود پرسشنامه اختلالات تغذیه اهواز AEDI 2021

لینک دانلود محصول

پرسشنامه اختلالات تغذیه اهواز AEDI

در سال 1376پرسشنامه ی مذكور روی جمعیت دانش آموزی اهواز مورد بررسی و هنجاریابی قرار گرفته و 31 ماده و 2 عامل بی اشتهایی روانی (شامل 22 ماده) و پراشتهایی روانی (شامل 9 ماده) در آن معلوم شده است.

منبع

دانلود پرسشنامه اختلالات تغذیه اهواز AEDI 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا