تحقیق و پروژه

دانلود پرسشنامه ی رفتاری راتر کودکان 2021

دانلود پرسشنامه ی رفتاری راتر کودکان 2021

دانلود پرسشنامه ی رفتاری راتر کودکان 2021

لینک دانلود محصول

پرسشنامه ی رفتاری راتر کودکان

این پرسشنامه یکی از رایج ترین پرسشنامه­ها برای مشخص کردن ناراحتی­های روانی کودکان است که در سال 1967 توسط مایکل راتر و همکاران تهیه شده، و دارای دو فرم الف (فرم والدین) و فرم ب (معلمان) می­باشد. این پرسشنامه سه بعد اضطراب و افسردگی، رفتارهای ضد­ اجتماعی و ناسازگاری اجتماعی را ارزیابی می­کند. فرم الف دارای 30 پرسش و فرم ب از 26 عبارت ساده تشکیل شده است. نمره برش این دو فرم به ترتیب 13 و 9 می­باشد

دانلود پرسشنامه ی رفتاری راتر کودکان 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا