تحقیق و پروژه

دانلود شرح مختصر سوابق ، مشخصات ، و زمینه های فعالیت شرکت پاکسان 2021

دانلود شرح مختصر سوابق ، مشخصات ، و زمینه های فعالیت شرکت پاکسان 2021

دانلود شرح مختصر سوابق ، مشخصات ، و زمینه های فعالیت شرکت پاکسان 2021

لینک دانلود محصول

شرح مختصر سوابق ، مشخصات ، و زمینه های فعالیت شرکت پاکسان

 

شرح مختصر سوابق ، مشخصات ، و زمینه های فعالیت شرکت پاکسان. 3

الف)- تاریخچه. 3

ب- مشخصات عمومی. 3

ج)- روند فعالیت.. 4

د)- تولیدات : 5

ه- تشکیلات: 6

1- نیروی انسانی : 6

2- چارت سازمانی : 6

مدیریت اموراداری : 9

امور سازمانی. 14

ایمنی و بهداشت : 15

آموزش : 17

رابط روابط صنعتی : 17

خدمات اداری.. 20

مدیریت امور مالی. 23

حسابداری مالی : 24

شرح فعالیتهای حسابداری طبق چارت سازمانی معین : 26

انواع فرمهائیکه در حسابداری کار ثبت حسابداری روی آنها انجام می شود بشرح ذیل می باشد : 27

فرم گزارش(( عملیات انتقالی صندوق)) 30

سند هزینه و حواله پرداخت ( نمونه پیوست) 31

برگه حسابداری یا اسناد پانصدهزار ( 500000) : 33

اسناد سیصد و ده هزار ( 310000) : 34

حسابداری مدیریت : 38

حسابداری انبارها : 38

مراحل ورود مواد اولیه به انبار : 39

مراحل خروج مواد اولیه از انبار. 40

اسناد RMT كه از کامپیوتر ساخته میشود به شرح زیر می باشد : 45

RMT26 وارده که دارای اطلاعات زیر می باشد : 45

سیستم حسابداری.. 50

تاریخچه : 50

صورتهای مالی  و یادداشتهای همراه « برای سال مالی منتهی ……………….». 51

سیستم خرید : 59

مسئولیت برنامه ریزی سفارشات.. 62

گردش کار امانیها : 64

قسمت اول : تحویل کالای امانی به دیگران. 64

بخش دوم : برگشت کالاهای امانی دریافت شده از دیگران. 67

قسمت دوم : دریافت کالای امانی از دیگران. 68

بخش دوم : دریافت کالای امانی تحویل شده به دیگران. 69

مدیریت انبار و شرائط عمومی آن. 69

اهمیت انبار و انبارداری.. 71

طبق مشاهدات و بررسییهای انجام شده براساس شرائط استاندارد: 75

استفاده از وسائل حفاظت فردی.. 78

پوشاندن و محصور کردن انبارها 78

3- نصب وسائل و ادوات اطفاء حریق. 78

ج- دستورالعمل برای چیدمان و جابجائی کالا. 79

منابع و مأخذ : 80

دانلود شرح مختصر سوابق ، مشخصات ، و زمینه های فعالیت شرکت پاکسان 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا