تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت فرم ، فضا و معماری نگرشی راهبردی به طراحی و خلق فرم در معماری 2021

دانلود پاورپوینت فرم ، فضا و معماری نگرشی راهبردی به طراحی و خلق فرم در معماری 2021

دانلود پاورپوینت فرم ، فضا و معماری نگرشی راهبردی به طراحی و خلق فرم در معماری 2021

لینک دانلود محصول

 

پاورپوینت فرم ، فضا و معماری نگرشی راهبردی به طراحی و خلق فرم در معماری
مقدمه
فرم های باقاعده تابع قوانین هندسی هستند .پیام این فرم ها دارای حشوزیاد است .چراکه  قابلیت پیش 
بینی در آنها زیاد است .ذهن می تواند با اطلاعات بسیار کمی این فرم ها راتکمیل وبازسازی کند .
فرم های باقاعده دارای استخوان بندی یاساختار هستند ،قواعد فرم ها رابطه بین تک تک اجزاء هر 
فرم را مشخص کرده اند .ادرات شکل یا جستجوی ساختار- که می تواند مثلاً یک محور تقارن یا 
طول های متشابه اضلاع یا زوایا یا کانون ها وغیره باشد – آغاز می شود.ساختار به ندرت برخطوط 
تشکیل دهنده شکل منطبق است واغلب بالا فاصله قابل تشخیص نیست چراکه اغلب فاقد نقاط وخطوط 
است .معهذا در فرایند ادراک شکل ساختار می تواند از تمامی خطوط تشکیل دهنده شکل مهمتر باشد
فرم های بی قاعده فاقد ساختار است .این فرم قابل پیش بینی نیست وبه این دلیل بدیع است .اما به 
دلیل اینکه هر پیام بدیعی  نیز بایستی در ارتباط با پیام های قبلی باشد واگر اینطور نباشد برای ما 
قابل درک نیست،  ما فرم های بی قاعده را بر اساس قانون تجربه در ارتباط با فرم های نظیرش که 
برای ما شناخته شده هستند می بینیم یا به عبارت دیگر تصویری را در ذهن ما تداعی می کنند 

پاورپوینت فرم ، فضا و معماری نگرشی راهبردی به طراحی و خلق فرم در معماری

مقدمه

فرم های باقاعده تابع قوانین هندسی هستند .پیام این فرم ها دارای حشوزیاد است .چراکه  قابلیت پیش بینی در آنها زیاد است .ذهن می تواند با  اطلاعات بسیار کمی این فرم ها راتکمیل وبازسازی کند .فرم های باقاعده دارای استخوان بندی یاساختار هستند ،قواعد فرم ها رابطه بین تک تک اجزاء هر فرم را مشخص کرده اند .ادرات شکل یا جستجوی ساختار- که می تواند مثلاً یک محور تقارن یا طول های متشابه اضلاع یا زوایا یا کانون ها وغیره باشد – آغاز می شود.ساختار به ندرت برخطوط تشکیل دهنده شکل منطبق است واغلب بالا فاصله قابل تشخیص نیست چراکه اغلب فاقد نقاط وخطوط است .معهذا در فرایند ادراک شکل ساختار می تواند از تمامی خطوط تشکیل دهنده شکل مهمتر باشدفرم های بی قاعده فاقد ساختار است .این فرم قابل پیش بینی نیست وبه این دلیل بدیع است .اما به دلیل اینکه هر پیام بدیعی  نیز بایستی در ارتباط با پیام های قبلی باشد واگر اینطور نباشد برای ما قابل درک نیست،  ما فرم های بی قاعده را بر اساس قانون تجربه در ارتباط با فرم های نظیرش که برای ما شناخته شده هستند می بینیم یا به عبارت دیگر تصویری را در ذهن ما تداعی می کنند .

.

فهرست :

مقدمه 

فرم و معنا در آفرینش معماری

آفرینش در معماری

مفهوم فضا در معماری 

فرم در آفرینش فضایی 

فرآیندی بنام خلاقیت

فرم و فضای معماری

فرهنگ

تکنولوژی

اقلیم

فرم و سبکهای معماری

جایگیری

عوامل تکنولوژیک

نتیجه گیری

.

پیش نمایش اسلاید ها:

پاورپوینت فرم ، فضا و معماری نگرشی راهبردی به طراحی و خلق فرم در معماری

 

دانلود پاورپوینت فرم ، فضا و معماری نگرشی راهبردی به طراحی و خلق فرم در معماری 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا