تحقیق و پروژه

دانلود پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی و ژانگ 2021

دانلود پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی و ژانگ 2021

دانلود پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی و ژانگ 2021

لینک دانلود محصول

پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی و ژانگ

پرسشنامه چابکی سازمانیابزار مورد استفاده، پرسشنامه چابکی سازمانی می باشد که بر اساس مدل شریفی و ژانگ ساخته شده است. این پرسشنامه دارای چهار بعد انعطاف پذیری، سرعت، قدرت پاسخ گویی و شایستگی را مورد سنجش قرار می دهد. پرسشنامه شامل ۲۹ گویه می باشد که بر اساس طیف پنج تایی لیکرت ساخته شده است.

سوالات مربوط به هر خرده مؤلفه(سوالات 1 تا 6  مربوط سرعت/ سوالات 7-13 مربوط به شایستگی/ سوالات 14-19 مربوط به قدرت پاسخگویی/ سوالات 20-29 مربوط به انعطاف پذیری)

تعاریف

چابکی سازمانی: واژه چابک در فرهنگ لغت، به معنای حرکت سریع، چالاک، فعال، توانایی حرکت به صورت سریع و آسان و قادر بودن به تفکر به صورت متهورانه و با یک روش هوشمندانه به کار گرفته شده است. چابکی سازمانی عبارت است از توانایی هایی که باید در سازمان ایجاد شود تاسازمان از قدرت مورد نیاز برای پاسخگویی به تغییرات برخوردار باشد. قابلیت های چابکی شامل چهار بعد انعطاف پذیری، سرعت، قدرت پاسخ گویی و شایستگی می باشد(جعفرنژاد و شهائی، ۱۳۸۶)

انعطاف­ پذیری سازمانی: انعطاف­پذیری سازمانی به عنوان درجه ای که یک سازمان در مورد توانمندی های مدیریتی متنوع و سرعت فعال کردن این توانمندی ها، به منظور کنترل توانایی مدیریت و بهبود امکان مدیریت سازمان، اشاره دارد(فلتو و همکاران، ۲۰۱۱ )

شایستگی: عبارت است از مجموعه وسیعی از توانایی ها، که بهره وری فعالیت ها را در جهت رسیدن به اهداف سازمان تأمین می­کند(نیک پور و برکم، ۱۳۹۱)

سرعت: سرعت، به معنای توانایی انجام فعالیتها در کمترین زمان ممکن است(جعفرنژاد و شهائی، ۱۳۸۶)

قدرت پاسخگویی: عبارت از توانایی شناخت تغییرات و پاسخ سریع به آنها است(نیک پور و برکم، ۱۳۹۱)

تعاریف عملیاتی در متن فایل 

روایی و پایایی : دارد

منبع: دارد

 

دانلود پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی و ژانگ 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا