تحقیق و پروژه

دانلود پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر 2021

دانلود پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر 2021

دانلود پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر 2021

لینک دانلود محصول

دانلود پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر

این پرسشنامه دارای 54 سوال بوده و هدف آن اندازه گیری رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت (تغذیه، ورزش، مسئولیت پذیری در مورد سلامت، مدیریت استرس، حمایت بین فردی، خودشکوفایی) است.

روش نمره گذاری و تفسیر

روایی و پایایی

منبع

دانلود پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا