تحقیق و پروژه

دانلود پاورپوینت مديريت ريسك 2021

دانلود  پاورپوینت مديريت ريسك 2021

دانلود پاورپوینت مديريت ريسك 2021

لینک دانلود محصول

عنوان: پاورپوینت مديريت ريسك

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 86

 

اهداف

§نقش خود را در اجرا و حفظ سیستم های ایمنی ایفا نمایید. §خطرات محل خود را شناسایی و اقدامات احتیاطی موثری در مورد آنها انجام گیرد. §بتوانید ریسکها را ارزیابی کنید. §نکات مهم در قوانین ایمنی و بهداشت را دریافته و آنها را در نظر بگیرید. §برای مواجهه با حوادث، تهیه گزارش و بررسی آن آماده شوید.

تعریف حادثه از نظر مردم

§شانسي اتفاق می افتد نه با نقشه قبلی. §ناخواسته، برنامه ریزی نشده و غیر منتظره است. §ممکن است کسی را مجروح کند یا به آسیب برساند. §غالباً منجر به ایجاد اخلال در روند فعالیتهای جاری (و از آن جمله در کار) می شود. §ممکن است به اشیای فیزیکی یا به محیط زیست خسارت وارد کند.

تعریف حادثه از نظر واحد اجرایی و ایمنی و بهداشت حادثه

§شامل شرایط نامطلوبی است که منجر به موارد زیر می شود : uمجروحیت یا ناخوشی uخسارت به اموال، تجهیزات، محصولات یا محیط زیست uضایعات تولید و افزایش بدهی ها

خطر

§به معنی عامل بالقوه آسیب های ذیل است و موارد زیر را شامل می شود: §مجروحیت یا ناخوشی §خسارت به اموال، تجهیزات، محصولات یا محیط زیست §ضایعات تولید و افزایش بدهی ها

ریسک

§یعنی احتمال این که واقعه نامطلوب مشخصی در نتیجه بالفعل شدن خطر به یکی از طرق زیر اتفاق می افتد: §توسط، یا حین انجام فعالیت های کاری §توسط محصولات و خدمات تولید شده از طریق فعالیتهای کاری §

دانلود پاورپوینت مديريت ريسك 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا