تحقیق و پروژه

دانلود قوه قضاییه در قانون اساسی آمریکا 2021

دانلود قوه قضاییه در قانون اساسی آمریکا 2021

دانلود قوه قضاییه در قانون اساسی آمریکا 2021

لینک دانلود محصول

قوه قضاییه در قانون اساسی آمریکا

 

« قوه قضاییة ایالات متحده » به  « دیوان عالی » و  « دادگاه های تالی» – كه كنگره می‌تواند در هر زمانی تعیین نماید و تشكیل دهد – واگذار می‌گردد. قاضیان دیوان عالی و دادگاه های تالی تا زمانی كه  حسن رفتار داشته باشند ، در مقام خود باقی‌مانده و حقوق خود را در زمان های معین در ازای خدمتشان دریافت می‌كنند. میزان این حقوق در طول مدت عهده‌داری این سمت كاهش نمی‌یابد .

 

فهرست:

قوه قضاییه در قانون اساسی آمریکا………………………………………………………. 1

اصل سوم………………………………………………………………………………………… 1

سازمان قضایی ایالات متحده آمریکا…………………………………………………….. 3

دادگاه فدرال و دادگاه های ایالتی………………………………………………. 3

دادگاه های فدرال…………………………………………………………….. 3

دادگاه های ایالت………………………………………………………………………. 6

هیأت منصفه…………………………………………………………………………. 7

رابطه بین دو نوع سازمان قضایی………………………………………………………………………….. 8

عدم تمرکز قوه قضاییه……………………………………………………………………………………………. 9

دادگاه های ناحیه……………………………………………………………………… 10

صلاحیت قضایی » در آمریکا……………………………………………………………. 11

پیوست نامه……………………………………………………………………………………….. 14

تاریخچه قانون اساسی آمریکا…………………………………………………………………….. 14

منابع………………………………………………………………………………………………………… 21

دانلود قوه قضاییه در قانون اساسی آمریکا 2021

لینک دانلود محصول

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا